Barnas søndag: Balance (dansforestilling)

Balance

Med Nasser Mhende og Sebastian Tjoerstad

søndag 15. november kl. 14:00 – gratis inngang

Mer om forestilling:

Denne forestillingen handler om hvordan to dansere med ulik fysikk sammen finner et balansert bevegelsesspråk. De to danserne har utviklet en forestilling som retter fokuset på viktigheten rundt det å skape og oppnå en balanse i oss selv og i det samfunnet vi lever i. Stykket handler om det å finne et sted der alle mennesker kan nå samme mål. Et sted der mennesker med ulike kulturelle, fysiske og sosiale utgangspunkt har de samme mulighetene. I stykket The Balance eksperimenteres det og med metoder vi kan benytte når vi kommunisere med hverandre. Gjennom å utforske hverandres bevegelser har stykket som mål og bevisstgjøre oss på og møte våre ulikheter. Og hvordan vi kan utvikle et bedre samspill i det daglige. Stykket er en kombinasjon av moderne dans og fysisk teater. Tematikken stykket tar for seg utfordrer tilskuernes bevissthet rundt ”balansen” i deres egne liv og gjennom forestillingen vil balansen visualiseres gjennom samspillet mellom de to danserne.

Forestillingen inkluderer også en motivasjonssamtale der danserne vil fortelle om hvordan prosessen og utviklingen av forestillingen har vært og bakgrunn for tematikken. Gjennom forestillingen og den etterfølgende samtalen ønsker vi at tilskuerne vil ledes inn i en tankeprosess der de reflekterer over egne erfaringer, utfordringer og hvor de kan trekke inn tematikken Balance i egne liv, både i og utenfor skolen. Gjennom danseopplevelsen og å samtale med elevene ønsker vi å bevisstgjøre, utvide forståelsen og vise hvor viktig Balance-tematikken er for en verdig verden.