Puppet Slam (og workshop)

puppet_slam

Puppet Slam Workshop 13.-14. april 2016.
I forkant av Puppet Slam 14. april vil det bli holdt en to dagers gratis workshop.
På workshopen vil vi gå igjennom grunnleggende dukkeføringsteknikk, men vi skal først og fremst leke oss med ulike materialer og figurer gjennom forskjellige øvelser.
Ut ifra arbeidet vi gjør på workshopen, skal vi sette sammen en visning til Puppet Slam på Caféteatret kvelden 14. april.
Workshopen er åpen for alle, profesjonelle som amatører. Det eneste som kreves er at du er interessert i å utforske figurteaterets/objektteatrets/dukketeatrets/animasjonsteatrets muligheter.
Workshopholder er Ragni Halle, med hjelp fra andre.
Hvor og når:
13. april, 13:00-18:00 Ivar’s Kro
14. april, 13:00-18:00 Caféteatret
14. april, 20:00 Puppet Slam på Caféteatret
Påmelding til ragni.halle@hotmail.com innen 1. april. Merk mailen «Puppet Slam Workshop»

mer info: https://www.facebook.com/puppetslam/?fref=ts