Åpent møte: få Botsfengslet ut av byen?

botsfengsel

Gamle Oslo Venstre har i lang tid ønsket å flytte botsen ut av byen. Vi mener at det finnes bedre måter å bruke byrommet på, enn til husing av fanger. Regjeringen holder nå på med en konsekvensutredning om hva som skal gjøres med Oslo fengsel. Spørsmålet som naturlig stiller seg er: hvis botsen skal ut, hva skal inn?

Med dette som bakteppe inviteret vi til folkemøte på Cafeteateret. Kvelden starter med noen innledninger, før vi til slutt åpner for spørsmål, kommentarer og forslag fra salen.

Følgende personer vil innlede diskusjonen:

Ola Elvestuen (stortingsrepresentant for Venstre)
Janne Wilberg (fra Byantikvaren)
Sverre Landmark (fra Aspelinn Ramm)

Velkommen!