Odin Uke – konferanse, forestillinger og fest!

Screen Shot 2016-04-27 at 13.08.44

TIRSDAG 26. APRIL:
Kl. 10.00 – 12.00 “Eugenio Barba og de syv jordskjelv” Foredrag om utfordrende ledergrep i prosesser med kollektiv skaperskraft (Bikuben)
Kl. 12.15 ”Stillhetens ekko” arbeidsdemonstrasjon med Julia Varley (Scene 3)
Kl. 15.00 “Physical training at Odin Teatret”/”Vocal training at Odin Teatret” lmvisning (Bikuben)
Kveldsforestilling:
Kl. 20.00 “ I hvalens skjelett” (Scene 2)

ONSDAG 27. APRIL:
Kl. 10.00 – 12.00 Praktisk Mesterklasse med Roberta Carreri (Prøvesal 4)
Kl. 12.15 “Quasi Orpheus” arbeidsdemonstrasjon med skuespiller og musiker Jan Ferslev (Scene 3)
Kl. 15.00 “On the two Banks of the River” lmvisning (Bikuben)
Kl. 16.30 – 17.30 “The Conquest of Difference” lmvisning (Bikuben)
Kveldsforestilling:
Kl. 20.00 “Ode til fremskrittet” (Scene 3)

TORSDAG 28. APRIL:
Kl. 10.00 – 12.00 Praktisk Mesterklasse med Julia Varley (Prøvesal 4)
Kl. 12.15 “Nora’s Way” arbeidsdemonstrasjon med Roberta Carreri (Sal 3)
Kl. 15.00 “Theatre meets Ritual” og “Odin Teatret in Cuba” lmvisning (Bikuben)
Kveldsforestilling:
Kl. 20.00 “De store byer under månen” (Scene 2)

FREDAG 29. APRIL:
Kl. 09.00 – 16.30 “Kunstneren på Stedet – kan scenekunst forandre en by?”
– nordisk kulturpolitisk konferanse, se eget program (Scene 3)
Kveldsforestilling:
Kl. 20.00 “De store byer under månen” (Scene 2)

LØRDAG 30. APRIL:
Kl. 10.00 – 12.00 Praktisk Mesterklasse med Tage Larsen (Prøvesal 4)
Forestillinger:
Kl. 14.00 “Ave Maria” med Julia Varley (Sal 3)
Kl. 17.30 “Itsi Bitsi” med Iben Nagel Rasmussen, Jan Ferslev and Kai Bredholt (Sal 2)
Kl. 19.00 “Judith” med Roberta Carreri (Sal 3)
Kl. 20.00 Fest! Vertskapet er elever fra Nordic Black Xpress, i regi av Kai Bredholdt (Bikuben)

Odin Teatret har i over 50 år blitt ledet av teaterregissøren Eugenio Barba. www.odinteatret.dk

Følg Teater Prospero på facebook og bli oppdatert!
For mer utfyllende program se: www.detnorsketeatret.no