The Bridge – Seminar og kulturkveld

18.august 2017 arrangerer The Bridge seminar kombinert med kulturkveld ved Nordic Black Theatre & Cafeteatret.

kl. 17:00 – gratis

Tema for seminaret er utfordringer knyttet til barneoppdragelse blant innvandrere og flyktninger i Norge og likestilling mellom kjønnene ut fra kulturelt perspektiv. Foredragsholderen skal vise sammenheng mellom barneoppdragelse og likestilling og på hvilken måter likestilling bidrar til et harmonisk familieliv og hva det vil si å vokse i familie og samfunn der likestilling er akseptert versus å vokse opp i familier og samfunn som ikke aksepterer likestilling.

leul
Foredrageholder er Leoul Mekonen, nestleder til organisasjonen MiR (Multikulturelt initiativ ressursnettverk). Han er studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykisk helse (RBUP) og gjesteforeleser ved flere universiteter og høgskoler i Norge.
Leoul Mekonen har mange års erfaring og kompetanse i forebyggendearbeid rettet mot innvandrere blant annet oppdragervold, kvinneligomskjæring, tvangsekteskap og ekstrem kontroll.

Vårt program for natten innebærer:
Fra 17 – 20 Avholdes det seminarer som nevnt ovenfor
Fra 20 – 21 Creative art med afrikansk litteratur