Lansering av stedsanalyse for Grønland

Lansering av sosiokulturell stedsanalyse for Grønland i bydel Gamle Oslo 

Tid: Torsdag 5. oktober. Dørene åpner 16.30. Program: 17.00-19.30

Sted: Cafeteateret, Hollendergata 8. Enkel servering.

Påmelding til magnus.nystrand@bgo.oslo.kommune.no eller Facebook

Vi inviterer absolutt alle som er interesserte og bryr seg om Grønland til å være med på lanseringen av stedsanalysen – som er viktig for arbeidet med Områdeløft Grønland.

I tillegg til forskere vil vi få høre fra byrådsleder Raymond Johansen, byråd for byutvikling Hanna Marcussen, bydelsordfører Line Oma, beboere, ildsjeler, eiendomsutviklere, lokal ungdom, religiøse ledere med flere.

Temaene bolig, arbeid/utenforskap, oppvekst og aktiviteter/møteplasser vil få mest oppmerksomhet denne kvelden.

Stedsanalysen søker svar på: Hva er de viktigste utfordringene, og hvilke muligheter har Grønland, gitt disse utfordringene og områdets sentrumskarakter?

Rapporten presenterer hva befolkning og fagfolk mener er Grønlands styrker, svakheter og muligheter, både fysisk og sosialt.

Analysen er et viktig kunnskapsgrunnlag for Oslo kommune og alle involverte aktører for å sette mål og utvikle innsatsområder i arbeidet med et områdeløft på Grønland.