Teater Exit – oppstart på Oslo Teatersenter

Teaterexit
Drømmer du om å prøve deg på scenen?
Flerkulturell bakgrunn?
Er du mellom 25 – 77?
Interessert?
Teater Exit begynner med teaterøvelser onsdag den 12. september kl. 19.30 på
Oslo Teatersenter, Hovinveien 1.
Kontakt : regissør Renata Christensen tlf. nr. 48223773, renata@nordicblacktheatre.no
Are you longing to be on stage?
Multicultural background?
Are you between the age of 25- 77?
Interested?
Teater Exit will start rehearsals on Wednesday the 12th of September at 7.30pm at Oslo Teatersenter, Hovinveien 1.
Contact: theatre director Renata Christensen ph.  48223773, renata@nordicblacktheatre.no