Radikal Portal Seminar: Fascistisk propaganda og offentligheten

 

Plakat-1

Etter 22. juli med traumet Breiviks brutale massakre representerte ville man kunne forvente en vending bort fra de ideene han sto for, med en samlet oppslutning om et flerkulturelt og moderne samfunn. I stedet skjedde det motsatte. Ideologien han målbar, om enn i fortynnet form, spredte seg mer og mer i norsk offentlighet. I lys av den aktuelle situasjonen vil denne konferansen fokusere på hva som skiller fascisme fra andre politiske ideologier og ståsteder. Den vil analysere hva som kjennetegner fascismens målsetninger og hva som er karakteriserer fascsisk propaganda.

Konferansens første del vil addressere hva som særmerker fascisme i fortid og nåtid, og vil ta opp manipulasjon av affekter, løgn, sanhet og ironi, fiendebilder, menneske- og samfunnsyn. Del to vil ha et praktisk fokus og ta opp spørsmålet om hva vi kan gjøre for å bekjempe rasisme og fascisme i dag.
Med bl.a. Paji Alnæs-Katjavivi, Lene Auestad, Yacoubi Cisse, Magnus Eriksson, Nora Warholm Essahli, Marian A. Hussein, Kjetil Braut Simonsen, Joakim Moellersen, Roy Pedersen, Eivind Trædal.
Flere detaljer kommer.
Forhåndspåmelding til radikalportal@gmail.com er obligatorisk.
Filming og lydopptak er ikke tillatt.

Screen Shot 2018-11-13 at 10.39.37Plakat-1