Barnas søndag: Diego’s Solo Sirkus Show!

Hatt koffert taa

En mann med mange taltenter.  Alt kan skjer.  Men moro blir det…..garantert!

søndag 25. november

kl. 14:00 – gratis

barnas høst 2018