TekstLab Unge Stemmer

Hver mandag mellom 4. februar – 6. mai 2019

kl. 16.30 – 19.15 – gratis

tekstLab image

I TekstLab Unge Stemmer kan barn og ungdom utvikle egne fortellinger og produksjoner over lengre tid på Grønland, Tøyen og Furuset. Vi har fast tilbud for de unge om visninger på Scratch kvelder på samme sted, og samarbeider også med andre scener i Oslo og andre steder i landet der de unge kan vise frem egen tekst, idé og kunst i prosess.

For deg som er 13 og eldre

mer info om tekstLab klikk her