Film: «Fix Me» av Raed Andoni

Dokumentarfilm «Fix me» av Raed Andoni
fredag 10.januar
kl 19:00 – gratis inngang
Vi introduserer filmen og ønsker velkommen. Det blir ikke samtale etter filmen.
Arrangør: Det er hardt å være araber / TrAP
Link til trailer: Fix Me

Fix Me from AKKA FILMS on Vimeo.

Om filmen:
På norsk
Synopsis
Den palestinske filmskaperen Raed Andoni har en alvorlig og uutholdelig hodepine som ikke vil forsvinne. Han retter kameraet på seg selv, og bestemmer seg for å lage en film som utforsker hodepine og forsøk på å kvitte seg med den.
Lengre tekst om filmen
 
Raed Andoni har en hodepine som har vart i generasjoner og som ikke kommer til å ta slutt snart. Det er fordi Raed er en palestiner som bor i Ramallah, der utsiktene for et stressfritt liv er små.
Fix ME følger Raed gjennom 20 terapitimer mens han prøver å kurere sin uvelkomne tilstand. Raed filmer sin egen terapi for å la publikum komme inn i psyken til denne rare karakteren, en palestinsk fetter av Woody Allen og Nanni Moretti og for å oppdage hans verden.
Det indre terrenget med forskyvning og fremmedgjøring som blir avslørt for terapeuten hans og gjennom hans daglige møter med venner og familie etterligner den levde virkeligheten til tusenvis av palestinere som selv er fordrevet fra deres historie og hjemland.
På engelsk
Synopsis
 
Palestinian filmmaker Raed Andoni has a severe and agonizing headache that will not go away. Turning the camera on himself, he decided to make a film exploring his headache and his efforts to rid himself of it.
Longer text
 

Raed Andoni has a tension headache — one that has lasted generations and isn’t going to end soon. That’s because Raed is a Palestinian living in the Ramallah, where the prospects for a stress-free life are elusive.

Fix ME follows Raed through 20 therapy sessions as he tries to cure his unwelcome condition.

Raed films his own therapy to allow the audience to enter the psyche of this strange character, a Palestinian cousin of Woody Allen and Nanni Moretti and to discover his world.

The internal terrain of displacement and alienation that is revealed to his therapist and through his daily encounters with friends and family mimics the lived reality of thousands of Palestinians who are themselves displaced from their history and homeland.