SLAMJAM!

slamjam jan 2020

SLAMJAM!

med Slam forestilling, Slam Showcase og Open Slam Mic!

med Nordic Black Xpress, Taro Vestøl Cooper, Nick Hatch & Beatur

kl. 20:00 – gratis inngang