Møt Hoda Khamosh – en kvinnerøst fra dagens Afghanistan – 28. februar

Fredag 28. januar – Det vil være to tidsluker grunnet koronarestriksjoner. Husk å hente ut en fribillett til et av tidspunktene.

Møt Hoda Khamosh – en kvinnerøst fra dagens Afghanistan

På Nordic Black Theatre er du fredag 28.01.2022 kl 18 og 19:30 invitert av en komité av flere afghanske og iranske skribenter og forfattere, til diktlesning fra Hoda Khanush sitt forfatterskap. Hun vil selv lese egne dikt, det vil bli tolket underveis, og det vil også være åpent for spørsmål fra salen. På grunn av de unødig strenge koronarestriksjonene i det norske kulturlivet, vil det bare være mulig med 35 personer ved hver forestilling. 

Hoda Khamosh er en av de mest frittalende profilene i den afghanske kvinnebevegelsen. Hun har i forhandlingene med Taliban, med sin stemme for kvinners kamp i Afghanistan, fått stor internasjonal oppmerksomhet. 

Programleder er journalisten, forlagssjefen og forfatteren Abbas Shokri.