SV // Åpent møte om boligpolitikk – 25. januar

Tirsdag 25. januar kl. 19:00-20:30, husk å ta ut fribillett.

Hvordan skal SV jobbe for en mer sosial og rettferdig boligpolitikk?

Facebook-event

Alle skal ha mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig og være en del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn. Bolig hverken kan eller skal være et gode forbeholdt de som kan få hjelp til å komme seg inn på markedet, men en viktig del av velferdssamfunnet.

Dessverre ser vi at boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin som gjør de rike rikere, mens de som står utenfor ser at veien inn blir stadig lengre. I denne stortingsperioden har SV som vippeparti mulighet til å påvirke boligpolitikken i en mer solidarisk retning.

Grete Wold er SVs Stortingsrepresentant i Kommunal- og forvaltningskomiteen og har dermed ansvar for mye av boligpolitikken. I denne samtalen vil vi se nærmere på hvordan vi kan få et mer rettferdig boligmarked. Hvorfor er det så viktig å endre plan-og bygningsloven? Kan skatt på sekundærbolig finansiere boligpolitiske tiltak? Bør vi satse på eielinja eller utforske tredje boligsektor?
Alt dette og mer til skal vi utforske, og vi oppfordrer de som kommer til å også stille spørsmål.

Samtalen blir ledet av Stian Amadeus Antonsen, som leder boligpolitisk gruppe i Oslo SV og som sitter i bydelsutvalget i Gamle Oslo.