Frilansfrokost – 18. februar

Fredag 18. februar kl. 10:00-11:30

Påmelding for fysisk deltakelse på Cafeteatret:

Facebook-event

Hva er egentlig forskjellene mellom en arbeidstaker og en oppdragstaker, og hvilke konsekvenser har tilknytningsformen for deg?


Kulturfeltet er i dag til dels preget av uryddige tilknytningsformer. De økonomiske rammene er trange, noe som fører til at det i mange prosjekter hyres inn musikere som næringsdrivende for å slippe sosiale utgifter.Mange kulturarbeidere lever i all hovedsak gjennom enkeltpersonforetak, og fakturerer for de fleste jobbene de gjør. Dette innebærer at de ikke har krav på trygderettigheter, feriepenger eller lønn under sykdom. De står uten yrkesskadeforsikring. De tjener ikke opp pensjon. Arbeidsmiljøloven og fremforhandlede tariff- og normalavtaler gjelder ikke for dem. Og skulle noe uforutsett skje, som for eksempel en pandemi, blir de stående på bar bakke.

På årets første Frilansfrokost skal vi snakke om tilknytningsformer. Hva er forskjellen på en arbeidstaker og en oppdragstaker? Hvilke konsekvenser har tilknytningsform for deg? Er det slik at kulturarbeidere ikke får arbeidsoppdrag uten å måtte ta dem i egen næring? Og hva kan vi gjøre for å endre denne voksende tendensen?
Arrangementet starter med en kort innledning fra Espen Eldøy, som forklarer forskjellen på de ulike tilknytningsformene – og fortsetter med en panelsamtale, moderert av Christina Skreiberg fra Frilanslivet.I panelet sitter:

• Christine Thomassen
• Espen Eldøy
• Hans Martin Austestad
• Stig Gunnar Ringen
• Hanna von Bergen


Arrangementet streames.
Frilansfrokost arrangeres av Creo, Samspill, Nordic Black Theatre og MØST.