Åpent informasjonsmøte om planforslaget for Oslo fengsel

tirsdag 14. mai kl 17:30, Gratis

Facebook-event

Velkommen til et nytt åpent møte der vi oppdaterer dere om arbeidet vårt med nye Oslo fengsel på Grønland.

På møtet vil vi informere om planforslaget, som nå er ute på høring, om prosessen og om hvordan du kan gi innspill.

17:30: Velkommen, v/Hege Aschim, kommunikasjonsdirektør, Statsbygg

17:40: Behov for og krav til nytt fengsel, v/ Nils Finstad, Fengselsleder Oslo fengsel og Benny Andersen fra Kriminalomsorgsdirektoratet 

17:50: Innspill vi fikk i forrige møte, v/ Inger-Sofie Sæther, delprosjektleder plan, Statsbygg 

18:00: Planforslaget, v/ Per Christian Stokke, fagkyndig regulering, Asplan Viak

18:15: Plan- og bygningsetatens vurdering og prosessen videre, v/Øystein Nicolai Haga, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

18:25: Fremdrift, Tori Henriksen, prosjektleder, Statsbygg

18:30: Snakk med oss direkte, ca. 30 min:

Still oss spørsmål til planforslaget, prosessen og til hvordan du leverer innspill