Fra januar 2006 til januar 2011 eide Jostein Gaarder og Siri Dannevig Cafeteatret. Tidligere eiere hadde drevet huset under navnet Operacafeen. Etter store oppussings- og ombyggingsarbeider våren 2006 ble huset gjenåpnet for publikum i september 2006. Cafeteatret ble et åpent teater- og konserthus med servering. Den store åpningsfesten var 13. oktober.


Siri Dannevig drev huset og var adminstrativ og kunstnerisk leder. Elisabeth Magnus var nærmeste medarbeider, hun var ansatt som informasjonskonsulent. Etter hvert fikk vi en stor og god stab av servitører og billettører. Høsten 2007 ble Marianne Langhelle ansatt som daglig leder for restaurant og galleri. Av helsemessige årsaker måtte Siri Dannevig avslutte arbeidet med Cafeteatret, og huset og bedriften ble solgt til Nordic Black Theatre. De overtok huset i januar 2011 og driver stedet videre som et åpent teater- og konserthus.

CAFETEATRET har blitt drevet som en arena for kunst- og kulturopplevelser og et variert program innen teater, musikk, litteratur og  samfunnspørsmål er presentert på den intime scenen. I november 2008 ble virksomheten utvidet med galleri.

Huset er en sjarmerende, liten bygård. Det er et vakkert, intimt lokale, med høyde under taket! Vi ville at det skulle gjenspeile seg i det som ble presentert på scenen. Vi ønsket å være et sted for fantasi og intellekt, et forum som kunne gi noe til ettertanke. Mange har uttrykt at Cafeteatret har vært en nisje i byens kulturliv, et interessant møtested for publikum, kunstnere og kulturarbeidere. Vi har blant annet arrangert Samtaler for åpen scene, Live-lunch-lørdager og litteraturkvelder. I tillegg har vi vært co-produsent for flere forestillinger med ny norsk dramatikk og mange konserter.

  

Fra Cabereten "Helvete er de andre" høsten 2008.

 

 

 

En stor satsning har vært cabareter og cabaretaftener. Sentral i dette arbeidet har vært komponist og tekstforfatter Hanne T. Asheim. En annen sentral samarbeidspartner har vært "Barokkanerne". De har hatt sine Cafebarokk-konserter fast på Cafeteatret gjennom flere sesonger.  Les mer om de ulike arrangementene under menypunktene til venstre og under "Noen utvalgte ...".

Cafeteatret har i tillegg blitt leiet ut til ulike konserter, korkonserter, pressekonferanser, jubileer, brylluper, julebord, kulturkonferanser, seminarer og mye annet. 

Bryllup på Cafeteatret

CAFE/BAR
Oslo TV/ TV- Norge kåret Cafeteatret til byens beste cafekonsept i november 2006. De vektla den unike kombinasjonen av scene og cafe/bar; det at du kan sitte med et glass i hånden under konserten eller forestillingen. Vi har hatt servering av velsmakende mat og god drikke med miljøprofil. Vår samarbeidspartner har vært kokken Jon Morten Sundnes.

HUSETS HISTORIE
Hollendergaten 8 på Grønland er opprinnelig en metodistkirke fra 1896. I løpet av våren og sommeren 2006 ble huset pusset opp og oppgradert. Blant annet med ny scene, lysrigg, artistgarderobe og bar. Og våren/høsten 2010 ble loftet ombygget til kontor og møterom. Byantikvaren har registrert huset som verneverdig av høy verdi og ny reguleringsplan for Hollenderkvartalet foreslår huset bevart som et kultur- og cafehus.

   
Kontoret på loftet


Siri og Jostein i artistgarderoben.

   Salen

Fotografer: Rune Holm, Øyvind Krabberød og Siri Dannevig