Flat eller spiky world?

OSBY inviterer til halvfredelig kappestrid og forumsmøte mellom de liberale tankesmiene i Norge:

Torsdag 22.april kl.19.00 -21.00

Hva er den globale kunnskapsøkonomiens lokaliseringsbetingelser?

Deltakere:
Nils August Andresen, red i Minerva
Rune Foshaug, LibLab og Abelia
Knut Håkon Frølich, samfunnsgeograf OSBY

T. Friedman setter frem tesen «The World is Flat » i sin bok med samme navn. Det han mener med dette er at «the gloal economic playing field is being leveled», og perioden vi lever i kaller han globalisering 3.0. Denne perioden har bygget verden ned til «size tiny» og den viktigste drivkraften, som i tidligere perioder var stater og selskaper, er nå individet. Alle er nå spillere, nærmest uavhengig av hvor vi befinner oss.

I motsetning til denne tesen står Richard Florida med sin «spiky world»-tese. Han skriver «the most obvious challenge to the flat world hypothesis is the explosive growth of cities and urban areas worldwide. People are clustering in urban areas(..) what´s more, the playing field show no sign of leveling. The tallest spikes – the cities and regions that drive the world economy – are growing even higher». Florida mener Friedmans analyse magler en sentral del, nemlig den voksende betyningen av regioner og tendens for aktiviteter som innovasjon, design, finans og media til å samle seg på et begrenset antall steder.

Teknologien som utvikles skulle tilsi at byene blir mindre viktige siden folk kan jobbe uavhengig av sted, men samtidig øker urbaniseringen. Teorien tilsier flat world. Foreløpig sier empirien spiky world.