Støttekonsert: Ubuntu-Maata

Ubuntu-Maata – For a Sustainable Future handler om å dele. Gjennom utdanning og entreprenørskap bidrar foreningen til at nord-ugandiske jenter skal få bedre tilgang til utdanning og jobbmarkedet, og dermed lettere kan kjempe for sine rettigheter. Ubuntu-Maata tenker kvalitet fremfor kvantitet. Antall jenter inn i utdanning skaper ingen forskjell. Det er antall jenter som vellykket sitter igjen med en jobb de er stolte av å utføre som endrer samfunn.

I den anledning ønsker vi å presentere Konsert for Ubuntu-Maata! Et frivillig samarbeid mellom Nordic Black Theatre/ Cafeteatret, Sebastian Tjørstad og utvalgte artister som sammen vil invitere deg til årets konsert til inntekt for denne frivillige foreningen. Alle billettinntekter går til foreningen, og billettene selges i døren.

PROGRAM
Music:

Castor
Zawadi
African Sunz
Eben JR
DJ Soulbase +++

Acting\Comedy\Slam

Ahmed Mamow
Jamal og Ayaz
Taro Vestøl Cooper
Nordicblacktheatre students

Host:
Sebastian Tjoerstad

fredag 20. mars 2015


CC: 100kr.
Aldersgrense: 18 år.
Dørene åpnes 19.00

Ønsker du å støtte foreningen med mer, er dette mulig ved billettkjøp. For mer informasjon om foreningen, klikk på linken øverst i eventen, eller besøk www.ubuntumaata.com

ENGLISH
Ubuntu-Maata – For a Sustainable future is all about sharing. Through education and entrepreneurship the organization contribute to North-Ugandan women´s access to education and the working force. This enables the women to fight for their rights to an greater extent. Ubuntu-Maata focus on quality rather then quantity. Female enrollment in education does not make a difference. But women who can wake up every morning to a job they are proud to do change societies.

In this occasion we proudly present Concert For Ubuntu-Maata! A charity collaboration between Nordic Black Theatre / Cafeteatret, Sebastian Tjoerstad and selected artists. Together we wish to invite you to the concert of the year fundraising for this specific organization. All the fundings from tickets sales goes directly to the organization, and they can be achieved by the entrance door.

PROGRAM
Comming soon

friday 20th march 2015
CC. 100kr
Age limit: 18 years old
Doors open at: 19.00 PM

If you want to pay an extra thought to the organization, this can be done by the entrance through the ticket sale.
For more information, please click at the link on top of this event, or visit www.ubuntumaata.com