Uttrykk for frihet

mandag 26. juni kl 17:00, Gratis

Uttrykk for frihet er en kort historie om Yousafzi Mallala og moren.

Skuespillere:
Maya Amina Moustache thuv
Berit Susanne Sara

Brevtekst:
Sahir Mangistu

Koreograf:
Bright Wamwandanduka
Rakesh Khati

Prosjektleder:
Andreas Ehres

Pilotprosjekt støttet av Den Kulturelle Skolesekken Viken.